Logo Enigma
DNES JE: 20. Červen 2024
SVÁTEK SLAVÍ: Květa
ZÍTRA SLAVÍ SVÁTEK: Alois

Internetové knihkupectví a nakladatelství ENIGMA

 

Termíny distribuce - do 2 dnů od objednávky.

Obchodní podmínky

Objednávky

Se slevou on-line.

Dotazy, připomínky

Všeobecné:
enigma@enigmaczech.cz

K prodeji:
books@enigmaczech.cz

Telefon:
00421 911 272 609‬
‭00421 905 936 757‬

Chci vydat knihu

Knižní antikvariát

MP3-CD-MC-DVD

<< Kategorie: Maturity - SŠ - VŠ

Český jazyk, česká a světová literatura

Bohuslav Hoffmann - Jana Hoffmanová

ISBN: 978-80-89132-72-0
Stran: 589
Hmotnost: 677 g

vaše cena:
267,- Kč

Vhodné k přípravě na státní maturity!

>>Zde naleznete obsah publikace<< 

Publikace zkušených bohemistů, vysokoškolských pedagogů a autorů řady
učebnic pro základní i střední školy důsledně vychází z nového modelu reformní
maturity (schváleného MŠMT ČR v roce 2008). Autoři předkládají učitelům
i studentům českých gymnázií a středních odborných škol v jednom svazku vše
potřebné pro úspěšné složení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.
První část učebnice shrnuje poznatky o českém jazyce a akcentuje hlavně
oddíly věnované komunikaci, stylu, výstavbě textu, které žákům pomohou
při psaní maturitní písemné práce, ale i při ústní zkoušce (zvláště při analýze
výňatku z neuměleckého textu). K analýze výňatku z textu uměleckého při
ústní maturitě směřuje druhá část učebnice, která má studentům pomoci
při výběru četby kvalitních literárních děl ze světové a české literatury od
nejstarších dob po dnešek; nabízí celkem 200 vybraných uměleckých textů,
jejich přiměřenou interpretaci (v literárním, kulturním, fi lozofi ckém kontextu)
a stručné medailonky jejich autorů. Obě části společně umožňují i přípravu
na maturitní didaktické testy (příklady testových úloh jsou rovněž součástí
publikace).

 

Tato publikace chce být budoucím maturantům užitečným průvodcem v labyrintu jazyka, řeči, literatury a kultury; chce jim poskytnout vhodné klíče k odemknutí tajemné třinácté komnaty zvané maturitní zkouška z českého jazyka, české a také světové literatury. Nabízí jistou sumu přehledně uspořádaných základních vědomostí a poznatků potřebných ke složení ústní zkoušky, k vyřešení testových úloh, ale i k napsání kvalitní písemné práce. Vedle toho chce žákům středních škol umožnit nácvik „dovedností směřujících k analýze různých druhů textů včetně jejich komparace, a to s využitím znalostí lingvistiky i literární vědy“. (Citujeme ze s. 3 Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, platného od školního roku 2009/2010: Český jazyk a literatura. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 11. 3. 2008.)

Samozřejmě doufáme, že tato kniha pomůže i učitelům, kteří žáky k maturitě připravují; a chceme je ujistit, že je v České republice první svého druhu, neboť 
a) opírá se o všechny stále platné pedagogické dokumenty z roku 1999, což jsou
Učební dokumenty pro gymnázia 
Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu
Standard středoškolského odborného vzdělávání
Učební osnova předmětu český jazyk a literatura pro střední odborné školy, pro čtyřleté studijní obory středních odborných učilišť a pro nástavbové studium
b) přihlíží k Rámcovým vzdělávacím programům (pro gymnázia i pro obory středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou), které již byly schváleny (v r. 2007) či jsou postupně schvalovány; rovněž přihlíží k dříve doporučovanému kánonu literárních děl k četbě
c) především respektuje tzv. náběhový model reformní maturity, podle něhož je povinností státu nabídnout maturantům dvě úrovně obtížnosti: základní a vyšší. Úroveň si volí maturant sám. (Viz výše uvedený Katalog požadavků…)
„Zkouška v základní úrovni obtížnosti sleduje nepodkročitelné minimum dovedností… Sledované dovednosti a znalosti proto musí být obsaženy v kurikulu všech maturitních oborů… 
Zkouška vyšší úrovně obtížnosti… vychází z existující úrovně dovedností a znalostí, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.“

(CERMAT: Změna modelu reformní maturity, březen 2008)

 

OBSAH

I Úvod: struktura maturitní zkoušky
II Struktura publikace
II A Část jazyková a komunikační
II B Část literární
III Didaktické testy: modelové příklady testových úloh
IV Příklady pracovních listů

Část jazyková a komunikační
1 Jazyk – řeč, jazyky, jazykověda
2 Vývoj češtiny
3 Zvuková stránka češtiny
4 Grafika, grafémika, ortografie – aneb písmo a pravopis
5 Slovní zásoba
6 Tvoření slov, slovotvorba
7 Tvarosloví (morfologie)
8 Skladba (syntax)
9 Komunikace
10 Styl

Část literární
1 Starověk
2 Středověk
3 Renesance, humanismus, reformace a manýrismus
4 Baroko
5 Klasicismus
6 Osvícenství a sentimentalismus (18. století)
7 Romantismus (první polovina 19. století)
8 Realismus a naturalismus (2. polovina 19. století)
9 Parnasismus, novoromantismus, dekadence, symbolismus 2. poloviny 19. století
10 „Chaotický věk“ 20. století (moderna a postmoderna)
11 Směry moderního umění v první čtvrtině 20. století
12 Poetismus a surrealismus (20. a 30. léta 20. století)
13 Od pragmatismu k existencialismu a absurditě: filozofické romány a dramata
14 Literatura zobrazující tři největší katastrofy 20. století – 1. a 2. světovou válku a světovou hospodářskou krizi
15 Historický román v české a světové literatuře 20. století
16 Světové a české drama ve druhé polovině 20. století
17 Poezie ve druhé polovině 20. století

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tohle políčko musíte vyplnit a musíte ho vyplnit správně! (Ochrana proti nevyžádaným komentářům...)
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h3> <h4> <img> <br> <swf>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • You may use [inline:xx] tags to display uploaded files or images inline.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Více informací o možnostech formátování

Další nabídka s kategorie

Ivan Teplička - Petr Pudivítr

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< OBSAH 1. ÚVOD DO FYZIKY 1.1 Předmět zkoumání a metody fyziky 1.2 Fyzikál...

vaše cena:
200,- Kč

Cyril Klimeš - Ján Skalka - Gabriela Lovászová - Peter Švec

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Kniha, je určena zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informa...

vaše cena:
259,- Kč

Soňa Richtáriková - Darina Kyselová - Monika Žovincová

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete ukázku publikace<< Příručka je určena studentům všech typů středních škol. Je vhodná...

vaše cena:
200,- Kč

Celá knížka v angličtině (kromě úvodu). Kompletná príprava na maturitu z angličtiny, jazyková úroveň C1 maturitné témy spracované na jazykovej úrovni C1...

vaše cena:
490,- Kč

Eva Dekanová - Erika Ondrejčeková

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Učebnice reaguje na aktuální požadavky výuky ruského jazyka na stře...

vaše cena:
249,- Kč

Zuzana Fabianová

Prehľad vybraných diel anglickej a americkej literatúry v anglickom jazyku. Publikácia si kladie za cieľ zjednodušiť cestu k úspešnému zvládnutiu prípravy...

vaše cena:
129,- Kč

Telefon / Fax: 00421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigmaczech.cz
E-mail objednávky + reklamace: bookshop@enigmaczech.cz

Nakladatelství Enigma © 1999 - 2008

WEB stránky jsou postaveny na CMS DRUPAL
Datum poslední změny: 17 Říjen, 2023 - 19:34