Logo Enigma
DNES JE: 18. Červenec 2024
SVÁTEK SLAVÍ: Drahomíra
ZÍTRA SLAVÍ SVÁTEK: Čeněk

Internetové knihkupectví a nakladatelství ENIGMA

 

Termíny distribuce - do 2 dnů od objednávky.

Obchodní podmínky

Objednávky

Se slevou on-line.

Dotazy, připomínky

Všeobecné:
enigma@enigmaczech.cz

K prodeji:
books@enigmaczech.cz

Telefon:
00421 911 272 609‬
‭00421 905 936 757‬

Chci vydat knihu

Knižní antikvariát

MP3-CD-MC-DVD

<< Kategorie: Maturity - SŠ - VŠ

Anglická gramatika – cvičebnice (B2)

Andrea Billíková

ISBN: 978-80-89132-84-3
Stran: 152
Hmotnost: 189 g

vaše cena:
178,- Kč

>>Zde naleznete ukázku cvičebnice<< 

Milí maturanti, vyučující a další příznivci angličtiny!

Nakladatelství Enigma Publishing pro vás v rámci série učebnic angličtiny pro maturanty YES! připravilo praktickou cvičebnici anglické gramatiky, která vám pomůže připravit se (nejen) k maturitní zkoušce a zvládnout jednu z nejtěžších oblastí učení se cizímu jazyku – gramatiku.

Cílem autorky a odborné redaktorky cvičebnice bylo zpřehlednit anglickou gramatiku a přispět tak k pochopení jednotlivých gramatických jevů i jejich správnému používání v různých kontextech. Zároveň má pomoci učitelům angličtiny při přípravě gramaticky kompetentních studentů nejen k maturitní zkoušce, ale i do následné praxe.

Cvičebnice gramatiky obsahuje:

  • kompletní přehled anglické gramatiky v tabulkách s vysvětlením v češtině, s příklady a výjimkami,
  • různé typy cvičení na procvičení probraných nebo zopakovaných gramatických jevů ve formě doplňování, spojování, volby správné odpovědi, překladu a porovnávání (navenek) podobných gramatických jevů,
  • klíč správných odpovědí a vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými gramatickými jevy v procvičovaných úlohách,
  • přehlednou tabulku gramatických časů.

Přejeme si, aby vám naše cvičebnice gramatiky pomohla v přípravě na zkoušky, které vás čekají a přispěla tak k dokonalejší komunikaci v anglickém jazyku.

                                                                         Autorka a odborná redaktorka

 

OBSAH

I. NOUNS (PODSTATNÁ JMÉNA)
GENDER
PLURAL
IS / ARE 
ARTICLES: A / AN / THE / NO ARTICLE
QUANTIFIERS
COUNTABLE / UNCOUNTABLE NOUNS
MANY / MUCH / LOTS OF / LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

II. ADJECTIVES (PŘÍDAVNÁ JMÉNA)
WORD ORDER OF ADJECTIVES
ENDINGS OF ADJECTIVES -ed / -ing
COMPARISONS
AS / LIKE / THAN
SO / SUCH A / SUCH AN / SUCH
ENOUGH / TOO
WORD FORMATION

III. ADVERBS (PŘÍSLOVCE)
ADJECTIVE OR ADVERB
It feels, looks, tastes, smells, sounds good 
ADVERBS + ADJECTIVES: (I am terribly sorry) 
ORDER OF ADVERBS

IV. PRONOUNS (ZÁJMENA)
DEMONSTRATIVE PRONOUNS: this – these, that – those
PERSONAL AND POSSESSIVE PRONOUNS: I – me – my – mine
REFLEXIVE PRONOUNS: myself
EACH OTHER / ONE ANOTHER
INDEFINITE PRONOUNS: some, any, no 
EVERY / EACH
EITHER / NEITHER / BOTH 
RELATIVE CLAUSES AND PRONOUNS: who, what, which, that, whose 
SO AM I, NEITHER / NOR AM I

V. GRAMMAR TENSES (GRAMATICKÉ ČASY) 
PRESENT SIMPLE (I do) / PRESENT CONTINUOUS (I am doing) 
PAST SIMPLE (I did) / PAST CONTINUOUS (I was doing) 
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) 
PAST SIMPLE (I did) / PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) 
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) / PRESENT PERFECT
 CONTINUOUS (I have been doing) 
FOR / SINCE   54
PAST PERFECT SIMPLE (I had done) 
PAST PERFECT CONTINUOUS (I had been doing) 
FUTURE SIMPLE (I will / shall do) 
WILL / GOING TO 
GOING TO / I AM DOING 
FUTURE CONTINUOUS (I will be doing) FUTURE PERFECT SIMPLE
 (I will have done) FUTURUE PERFECT CONTINUOUS
 (I will have been doing)
REVISION OF TENSES 
NEGATIVES 
QUESTION FORMATION 
INDIRECT QUESTIONS AND ANSWERS 
QUESTION TAGS 
HAVE SOMETHING DONE 
I WANT TO DO IT / I WANT YOU TO DO IT 
TO DO / DOING 
TO DO / DO 
I USED TO DO / I AM USED TO / I AM GETTING USED TO

VI. MODAL VERBS (MODÁLNÍ SLOVESA)
PRESENT FORMS OF MODAL VERBS
PAST FORMS OF MODAL VERBS
LANGUAGE FUNCTIONS

VII. PREPOSITIONS (PŘEDLOŽKY)
PREPOSITIONS OF TIME
PREPOSITIONS OF PLACE / MOVEMENT 
PAIRS OF PREPOSITIONS: between – among, over – above, under – below

VIII. FIXED EXPRESSIONS (USTÁLENÁ SPOJENÍ) 
MAKE / DO 
HAVE / HAVE GOT 
GET / BECOME / GO / TURN / GROW / FALL / COME expressions
FIXED EXPRESSIONS: preposition + noun 
FIXED EXPRESSIONS: adjective + preposition 
FIXED EXPRESSIONS: verb + preposition

IX. CONDITIONAL CLAUSES (PODMÍNKOVÉ VĚTY) 
IF / WHEN 
THREE TYPES OF CONDITIONAL CLAUSES 
WISH CLAUSES

X. PASSIVE VOICE (TRPNÝ ROD)
BY / WITH 
SAY / TELL / TALK / SPEAK

XI. INDIRECT (REPORTED) SPEECH (NEPŘÍMÁ ŘEČ) 
SHIFT OF TENSES IN REPORTED SPEECH 
TIME EXPRESSIONS IN REPORTED SPEECH 
REPORTED QUESTIONS 
INDIRECT IMPERATIVE

XII. CONJUNCTIONS (SPOJKY) 
TIME CLAUSES 
PURPOSE CLAUSES 
CONTRAST CLAUSES

XIII. NUMERALS (ČÍSLOVKY)

XIV. BRITISH AND AMERICAN ENGLISH
 (BRITSKÁ A AMERICKÁ ANGLIČTINA)

IRREGULAR VERBS (NEPRAVIDELNÁ SLOVESA)

KEY (KLÍČ)

SUMMARY OF GRAMMAR TENSES (PŘEHLED GRAMATICKÝCH ČASŮ)

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tohle políčko musíte vyplnit a musíte ho vyplnit správně! (Ochrana proti nevyžádaným komentářům...)
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h3> <h4> <img> <br> <swf>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • You may use [inline:xx] tags to display uploaded files or images inline.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Více informací o možnostech formátování

Další knihy v sérii

Zuzana Fabianová

Prehľad vybraných diel anglickej a americkej literatúry v anglickom jazyku. Publikácia si kladie za cieľ zjednodušiť cestu k úspešnému zvládnutiu prípravy...

vaše cena:
129,- Kč

Další nabídka s kategorie

Anton Štrba, Vladimír Mesároš, Dagmar Senderáková

Predhovor Svetlo je jedným z najdôležitejších predpokladov nášho života. Je zdrojom našich informácií o okolitom svete, umožňuje nám komunikovať na Zemi i...

vaše cena:
365,- Kč

Eva Mátéffyová, Magali Boursier, Eva Švarbová

>>Zde naleznete ukázku publikace<< PŘEDMLUVA Tato cvičebnice je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitní zkoušce, přijíma...

vaše cena:
259,- Kč

Soňa Richtáriková - Darina Kyselová - Monika Žovincová

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete ukázku publikace<< Příručka je určena studentům všech typů středních škol. Je vhodná...

vaše cena:
200,- Kč

Cyril Klimeš - Ján Skalka - Gabriela Lovászová - Peter Švec

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Kniha, je určena zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informa...

vaše cena:
259,- Kč

Slávka Porubská, Katarína Psicová, Tomáš Černý

Předmluva Vážení učitelé, milé maturantky, milí maturanti. Cílem cvičebnice je ulehčit Vám přípravu na maturitní zkoušku z německého jazyka – vyšší úrovně obt...

vaše cena:
249,- Kč

Telefon / Fax: 00421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigmaczech.cz
E-mail objednávky + reklamace: bookshop@enigmaczech.cz

Nakladatelství Enigma © 1999 - 2008

WEB stránky jsou postaveny na CMS DRUPAL
Datum poslední změny: 17 Říjen, 2023 - 19:34