Logo Enigma
DNES JE: 20. Červen 2024
SVÁTEK SLAVÍ: Květa
ZÍTRA SLAVÍ SVÁTEK: Alois

Internetové knihkupectví a nakladatelství ENIGMA

 

Termíny distribuce - do 2 dnů od objednávky.

Obchodní podmínky

Objednávky

Se slevou on-line.

Dotazy, připomínky

Všeobecné:
enigma@enigmaczech.cz

K prodeji:
books@enigmaczech.cz

Telefon:
00421 911 272 609‬
‭00421 905 936 757‬

Chci vydat knihu

Knižní antikvariát

MP3-CD-MC-DVD

<< Kategorie: Maturity - SŠ - VŠ

Svetlo (vlny, lúče, fotóny)

Anton Štrba, Vladimír Mesároš, Dagmar Senderáková

ISBN: 978-80-89132-83-6
Stran: 462
Hmotnost: 792 g

Poznámka: Tvrdá vazba. Kniha je ve slovenštine.

vaše cena:
365,- Kč

 

Predhovor 

Svetlo je jedným z najdôležitejších predpokladov nášho života. Je zdrojom našich informácií o okolitom svete, umožňuje nám komunikovať na Zemi i mimo nej, je najbohatším zdrojom energie i univerzálnym liekom. Píše sa o ňom aj v knihe kníh: „Na počiatku stvoril Boh Nebo a Zem. Zem však bola beztvará a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou“ (Genesis). So svetlom sú spojené nádeje mnohých významných osobností svetovej i našej histórie. Tým viac prekvapuje, ako málo ľudí sa o svetlo zaujíma a snaží sa porozumieť jeho vlastnostiam.

Od posledného vydania obsiahlejšieho diela o svetle na Slovensku uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Za ten čas prešla náuka o svetle búrlivým vývojom. Spôsobilo to predovšetkým využitie nových zdrojov svetla  laserov. Na ich základe vznikli nové vedné disciplíny, ako optoelektronika, nelineárna optika, koherentná optika, ale moderná optika prenikla hlboko aj do iných vedných oblastí, ako aj do každodenného života.

V uplynulých rokoch vyšli v zahraničí viaceré monografie z optiky, ich dostupnosť je však malá. To nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli napísať túto knihu, ktorá okrem objasnenia základných vlastností svetla, predstavuje aj niektoré výsledky optiky dosiahnuté v posledných desaťročiach. Náuka o svetle zasahuje do fyziky, ale nielen do nej. Kvôli jej veľkému rozsahu sme sa vo viacerých prípadoch museli ohraničiť len na výklad základných pojmov. Týka sa to najmä dodatkov. Tie slúžia najmä na objasnenie niektorých názvov a termínov, týkajúcich sa nových ale i tradičných smerov optického výskumu. Sme si vedomí, že všetko sa nám podariť nemohlo. Niečo určite chýba, iné je veľmi stručné. Inak to ale asi nejde.

Jednou z častých otázok je: pre koho je kniha určená? Chceli by sme, aby bola kniha užitočná každému, kto potrebuje optiku pri svojej práci. Vysokoškolským študentom môže pomôcť pri štúdiu základných fyzikálnych disciplín a ich aplikácií. Kto hľadá súvislosti medzi svetelnými javmi, potrebuje aj matematiku. Neuvádzame vzťahy bez odvodenia, tým by sa súvislosti stratili. Kto sa chce len zorientovať v základných pojmoch alebo v terminológii, môže matematiku vynechať. Myslíme si, že po prečítaní knihy čitateľ pochopí, že náuka o svetle nie je len fyzikálna disciplína, ale svojimi výsledkami a aplikáciami prenikla všade okolo nás. Veríme, že poznatky o svetle a jeho vlastnostiach každému v živote pomôžu, alebo vzbudia v ňom aspoň záujem a zvedavosť.

Pri písaní knihy sme vychádzali z našich skúseností, ktoré sme nadobudli pri pôsobení na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulte matematiky, fyziky a informati-ky) Univerzity Komenského v Bratislave. Po matematickej stránke sme ju písali tak, aby na pochopenie prevažnej väčšiny jej textu postačovali základy vyššej matematiky.

Stanislav Kolník, ktorý celý svoj aktívny život venoval rozvoju optiky a ultraakustiky na Slovensku, bol taký láskavý, že sa podujal recenzovať túto knihu. Sme mu vďač-ní za mnohé cenné pripomienky a námety. 

Nakoniec to najdôležitejšie. Táto kniha vychádza vďaka finančnej pomoci sponzorov, Hydrostop, s. r. o., Moderna, s. r. o., ELZA, s. r. o., KVANT, s. r. o., a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti JSMF. Knihu by sme neboli mohli napísať bez priaznivého postoja vedúceho Katedry experimentálnej fyziky. V súčasnosti sa totiž namiesto písania kníh na vysokých školách uprednostňuje bezhlavá honba za citáciami...

Bratislava, jún 2009                                                                        

Autori

 

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tohle políčko musíte vyplnit a musíte ho vyplnit správně! (Ochrana proti nevyžádaným komentářům...)
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h3> <h4> <img> <br> <swf>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • You may use [inline:xx] tags to display uploaded files or images inline.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Více informací o možnostech formátování

Další nabídka s kategorie

Bohuslav Hoffmann - Milada Caltíková

Milí studenti, milovníci a čtenáři klasické literatury, tato publikace (Průvodce díly světové a české literatury B) navazuje na obdobně koncipovanou knihu Prův...

vaše cena:
129,- Kč

Zuzana Fabianová

Prehľad vybraných diel anglickej a americkej literatúry v anglickom jazyku. Publikácia si kladie za cieľ zjednodušiť cestu k úspešnému zvládnutiu prípravy...

vaše cena:
129,- Kč

Bohuslav Hoffmann - Jana Hoffmanová

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Publikace zkušených bohemistů, vysokoškolských pedagogů a autorů řady uče...

vaše cena:
267,- Kč

Cyril Klimeš - Ján Skalka - Gabriela Lovászová - Peter Švec

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Kniha, je určena zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informa...

vaše cena:
259,- Kč

Celá knížka v angličtině (kromě úvodu). Kompletná príprava na maturitu z angličtiny, jazyková úroveň C1 maturitné témy spracované na jazykovej úrovni C1...

vaše cena:
490,- Kč

Soňa Richtáriková - Darina Kyselová - Monika Žovincová

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete ukázku publikace<< Příručka je určena studentům všech typů středních škol. Je vhodná...

vaše cena:
200,- Kč

Telefon / Fax: 00421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigmaczech.cz
E-mail objednávky + reklamace: bookshop@enigmaczech.cz

Nakladatelství Enigma © 1999 - 2008

WEB stránky jsou postaveny na CMS DRUPAL
Datum poslední změny: 17 Říjen, 2023 - 19:34