Logo Enigma
DNES JE: 18. Červenec 2024
SVÁTEK SLAVÍ: Drahomíra
ZÍTRA SLAVÍ SVÁTEK: Čeněk

Internetové knihkupectví a nakladatelství ENIGMA

 

Termíny distribuce - do 2 dnů od objednávky.

Obchodní podmínky

Objednávky

Se slevou on-line.

Dotazy, připomínky

Všeobecné:
enigma@enigmaczech.cz

K prodeji:
books@enigmaczech.cz

Telefon:
00421 911 272 609‬
‭00421 905 936 757‬

Chci vydat knihu

Knižní antikvariát

MP3-CD-MC-DVD

Geografia v otázkach a úlohách

GEOGRAFIA V OTÁZKACH A ÚLOHÁCH

Zbierka úloh a otázok geografickej olympiády
šk. r. 1993/94 – 1997/98

Publikácia Geografia v otázkach a úlohách s podtitulom Zbierka úloh a otázok geografickej olympiády šk. rok 1993/94 – 1997/98 predstavuje ucelený súbor otázok, úloh a zároveň odpovedí z jednotlivých kôl geografických olympiád v priebehu piatich rokov.
Zostavovateľky si stanovili cieľ predstaviť celú súťaž v jej dynamickom vývoji.
Usporiadanie testov začali šk. rokom 1997/98 od 5. ročníka ZŠ a prima gymnázií až po 8.
ročník ZŠ a kvarta gymnázií. Zhľadiska usporiadania testov, aby bola zachovaná ich vzostupnosť a náročnosť by bolo vhodnejšie uviesť ako prvý šk. rok 1993/94.

Testy jednotlivých kôl (okrem šk. roku 1993/94) sa skladajú z troch častí: monotematickej, teoretickej a praktickej. Monotematická časť je zostavená z doplnkovej literatúry, rozširuje základné vedomosti získané na hodinách geografie. Teoretická časť predstavuje obsah učiva z geografie podľa učebných osnov v jednotlivých ročníkoch. Praktická časť je zameraná na prácu s atlasom, buzolou a topografickou mapou. Za každým šk. rokom sú uvedené správne riešenia testov.

Testy v zbierke sú prezentované prístupnou a zaujímavou formou s bohatým grafickým materiálom (obrázky, doplňovačky, rébusy, výrezy z máp, krížovky, azimuty a pod.) Súčasťou zbierky je tabuľka s názvom - Znakové kľúče. Pomocou vysvetliviek v nej žiaci môžu čítať mapy a porovnávať mapové znaky na mapách rôznych mierok. Zbierku uzatvára súbor cvičných máp.

Prínos uvedenej publikácie možno vidieť vo viacerých smeroch. Pre pedagógov predstavuje metodickú pomôcku pri zostavovaní nových testov jednotlivých kôl geografickej olympiády. Geografia v otázkach a úlohách môže byť vhodnou učebnou pomôckou pre učiteľov geografie hlavne pre mladých učiteľov začiatočníkov. Môžu ju využiť priamo vo vyučovacom procese pri osvojovaní nových vedomostí, pri opakovaní, precvičovaní a prehlbovaní nového učiva, ako aj pre prácu v záujmových krúžkoch a pod. Veľký význam má publikácia pre žiakov samotných. Rozširuje a upevňuje ich vedomosti z geografie, podporuje rozvoj myslenia a tvorivú činnosť žiakov. Zároveň sa môže stať doplnkovou literatúrou počas prípravy na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách.

Vzhľadom k tomu odporúčam, aby zbierku otázok a úloh mal k dispozícii každý učiteľ geografie, aby bola súčasťou školských knižníc a tak bola k dispozícii nielen učiteľom, ale i žiakom.

Mgr. Jana Némethová

Miki
Kamzík pod Veľkou Svišťovko...
08. Zář o 19:36, 2 komentáře
Vaňková Kristýna
Za sen
09. Říj o 14:33, 1 komentář
Vlado Preložník
Po Hrone a Dunaji do Budape
29. Srp o 21:25
Vaňková Kristýna
Rány osudu
02. Srp o 23:17, 6 komentářů
Vlado Preložník
Najkrajšie stromy sú na Hor...
25. Čer o 22:39, 3 komentáře
Vlado Preložník
VIDEO - Dunajské ramená
22. Dub o 22:11, 5 komentářů
Vlado Preložník
Pro 100.000 kamarádů z Čech...
27. Led o 03:12, 3 komentáře
Bruno
Kdyz jsem jel traktorem
15. Led o 23:23, 1 komentář
Miki
Kamzík pod Veľkou Svišťovko...
08. Zář o 19:36, 2 komentáře
Vaňková Kristýna
Za sen
09. Říj o 14:33, 1 komentář
Vaňková Kristýna
Rány osudu
02. Srp o 23:17, 6 komentářů
Bruno
Kdyz jsem jel traktorem
15. Led o 23:23, 1 komentář
Vaňková Kristýna
Infra-medvěd
24. Pro o 02:11
Vaňková Kristýna
Ukolébavka (věnováno dětem...
26. Lis o 23:10, 1 komentář
Vaňková Kristýna
Choroba
26. Lis o 23:05, 5 komentářů
Chlebec Juraj
Květena slovenských Tatier...
24. Srp o 19:28
Vlado Preložník
Po Hrone a Dunaji do Budape
29. Srp o 21:25
Vlado Preložník
Najkrajšie stromy sú na Hor...
25. Čer o 22:39, 3 komentáře
Vlado Preložník
VIDEO - Dunajské ramená
22. Dub o 22:11, 5 komentářů
Vlado Preložník
Pro 100.000 kamarádů z Čech...
27. Led o 03:12, 3 komentáře
Chlebec Juraj
Roháčske plesá
24. Srp o 19:36, 1 komentář
Chlebec Juraj
Východ měsíce nad Roháčmi...
24. Srp o 17:33

Bohužel se zde nenachází žádný inzerát.

Bohužel se zde nenachází žádný inzerát.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Telefon / Fax: 00421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigmaczech.cz
E-mail objednávky + reklamace: bookshop@enigmaczech.cz

Nakladatelství Enigma © 1999 - 2008

WEB stránky jsou postaveny na CMS DRUPAL
Datum poslední změny: 17 Říjen, 2023 - 19:34